Ładowanie...

Złożenie deklaracji do Lekarza lub Pielęgniarki POZ

Złożenie deklaracji do Lekarza lub Pielęgniarki POZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krościenku nad Dunajcem
oferuje możliwość złożenia deklaracji do lekarzy:

Pobierz deklarację:

1. deklaracja POZ lekarz – załącznik nr 1,

2. deklaracja POZ pielęgniarka – załącznik nr 2,


Dopuszczalne formy złożenia przez pacjenta deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

  • złożenie w placówce POZ „deklaracji papierowej” potwierdzonej podczas składania, podpisem osoby przyjmującej deklarację wyboru,
  • w postaci elektronicznej, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
  • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną możliwe jest przesłanie przez pacjenta skanu poprawnie wypełnionej i podpisanej deklaracji wyboru, drogą elektroniczną.

 

Poprawnie wypełnioną i podpisaną deklarację wyboru proszę złożyć w rejestracji w SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem lub skan przesłać drogą elektroniczną na adres; rejestracja@pozkroscienko.pl


Zobacz również
COVID-19 Szczepienia
Jeżeli masz 70 lat lub więcej oraz posiadasz PESEL - możesz zarejestrować się na termin szczepienia. Każdy senior, który chce być zaszczepiony, a nie otrzymał terminu szczepienia, uzyska go wraz z kolejnymi dostawami szczepionek.
^