Ładowanie...
  • Test
  • Test

WITAMY NA STRONIE SPZOZ w Krościenku nad Dunajcem


REJESTRACJA DO LEKARZY
od pon. do piątku 7:30 – 18:00

Lekarze POZ

lek. med. rodzinnej Krystyna Rusek
pon. 13:00 – 18:00 
wtorek 8:00 – 10:00
czwartek 13:00 – 18:00 
piątek 8:00 - 12:00

lek. med. pediatra Krystyna Dziunikowska
pon. 9:00 – 11:30
wtorek 13:00 – 18:00
środa 13:00 – 18:00
czwartek 10:25 – 13:30
piątek 9:00 – 11:30

lek. med. rodzinnej
Anna Wojtaszek Kwaśniowska
od pon. do czwartku 8:00 – 13:00
piątek 13:00 – 18:00

lek. med. Artur Zieliński

pon. 15:00 – 18:00
wtorek 15:00 – 18:00
czwartek 15:00 – 18:00
piątek 15:00 – 18:00

lek. med. Tomasz Berszakiewicz

pon. 14:00 – 18:00
środa 14:00 – 18:00
czwartek 14:00 – 18:00

lek. med. Maciej Malczyński

pon. 08:00 – 13:00
czwartek 08:00 – 13:00
piątek 08:00 – 13:00


GABINET ZABIEGOWY
od pon. do piątku 8:00 - 18:00

PRACOWNIA FIZJOTERAPII
od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00

W ośrodku funkcjonuje:

Całodobowa opieka ambulatoryjna i wyjazdowa lekarska i pielęgniarska.

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00- opieka nocna,
  • sobota, niedziela i święta - opieka całodobowa.

Lekarz Krościenko nad Dunajcem
 
PRACOWNIA RADIOLOGICZNA
     od poniedziałku do piątku 8:00 – 18:00
     Nowoczesne urządzenia diagnostyczne 

PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
     lek. Maria Majewska
      poniedziałek 1330 -15.30
      czwartek i piątek 9.00-11.00

CHIRURGIA OGÓLNA
     lek. Cezary Wojsławski
     poniedziałek, środa 8.00 -14.00
     czwartek 14.00 -17.00

 CHIRURGIA URAZOWO - OTROPEDYCZNA
     lek. Maciej Jurek
     Poniedziałek 15:00 - 17:00
     Czwartek 08:00 - 11:00


Telefon do dyżurującego lekarza
882 123 652,
Telefon do dyżurującej pielęgniarki
882 123 649.
Aktualności
INFORMACJA DLA PACJENTA
Informuję, że lekarz tutejszego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku nad Dumajcem w ramach NFZ nie wydaje skierowań na
badania:
1. Przed zabiegami operacyjnymi skierowanie wydaje szpital lub zleca poradnia
specjalistyczna kierująca na zabieg w ramach NFZ
2. Zleconych przez lekarzy specjalistów - specjalista obejmuje leczeniem
(pacjentowi wydaje skierowanie na badania)
3. Zleconych z gabinetów prywatnych bez umowy z NFZ - brak możliwości
refundacji badań
4. Przed badaniami wysokospecjalistycznymi (rezonans, tomograf)
zleconych przez lekarzy specjalistów

Kierownik SP ZOZ
Zofia Urban
Informacja dla pacjenta

W związku z wygaśnięciem umowy o pracę lek. med. Anny Sienkiewicz, pacjenci wyrażający chęć do korzystania z usług SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem proszeni są o zgłoszenie do rejestracji celem zmiany wyboru lekarza POZ.

Pacjenci mają możliwość złożenia deklaracji do lekarzy świadczących usługi medyczne w SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem.

Kierownik SP ZOZ
Zofia Urban
^