Ładowanie...

Rejestracja

Osobista -Pacjent poprzez sowoje osobiste stawiennictwo w placówce może się zarejestrować do wybranego lekarza.
Telefoniczna - Dzwoniąc na numery telefonów wybranej placówki można się zarejestrować do wybranego lekarza.
Poprzez osoby trzecie - Na polecenie znajomej, osoby trzeciej, która będzie reprezentowała danego pacjenta, można również się zarejestrować.
e-Rejestracja - Od stycznia 2015 r. Ośrodek Zdrowia udostępnia możliwość rejestracji pośredniej poprzez formularz na stronie internetowej.Rejestracja kończy się wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.Zakład udziela bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym oraz odpłanie osobom nieubezpieczonym.

REJESTRACJA DO LEKARZY

       od pon. do piątku 7:30 – 18:00
Zobacz również
INFORMACJA DLA PACJENTA
Informuję, że lekarz tutejszego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku nad Dumajcem w ramach NFZ nie wydaje skierowań na
badania:
1. Przed zabiegami operacyjnymi skierowanie wydaje szpital lub zleca poradnia
specjalistyczna kierująca na zabieg w ramach NFZ
2. Zleconych przez lekarzy specjalistów - specjalista obejmuje leczeniem
(pacjentowi wydaje skierowanie na badania)
3. Zleconych z gabinetów prywatnych bez umowy z NFZ - brak możliwości
refundacji badań
4. Przed badaniami wysokospecjalistycznymi (rezonans, tomograf)
zleconych przez lekarzy specjalistów

Kierownik SP ZOZ
Zofia Urban
Informacja dla pacjenta

W związku z wygaśnięciem umowy o pracę lek. med. Anny Sienkiewicz, pacjenci wyrażający chęć do korzystania z usług SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem proszeni są o zgłoszenie do rejestracji celem zmiany wyboru lekarza POZ.

Pacjenci mają możliwość złożenia deklaracji do lekarzy świadczących usługi medyczne w SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem.

Kierownik SP ZOZ
Zofia Urban
Stomatologia
- Zapraszamy -

We wtorek i w czwartek w godzinach 08:00 - 11:00

w Poradni Stomatologicznej

SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem, przyjmuje lekarz stomatolog Szymon Wojciechowski.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.Usługi świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
^