Ładowanie...

Rejestracja

Osobista - Pacjent poprzez swoje osobiste stawiennictwo w placówce może się zarejestrować do wybranego lekarza.
Telefoniczna - Dzwoniąc na numery telefonów wybranej placówki można się zarejestrować do wybranego lekarza.
Poprzez osoby trzecie - Na polecenie znajomej, osoby trzeciej, która będzie reprezentowała danego pacjenta, można również się zarejestrować.
e-Rejestracja - Od stycznia 2015 r. Ośrodek Zdrowia udostępnia możliwość rejestracji pośredniej poprzez formularz na stronie internetowej.Rejestracja kończy się wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.Zakład udziela bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym oraz odpłanie osobom nieubezpieczonym.

REJESTRACJA DO LEKARZY

       od pon. do piątku 7:00 – 18:00
Zobacz również
Informacja
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem

oferuje możliwość złożenia deklaracji do lekarzy:
Pacjentów zadeklarowanych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 35, 40, 45, 50, 55 lat zapraszamy na bezpłatne badania związane z profilaktyką chorób układu krążenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – tel. 18 262 30 46.
^