Ładowanie...

Pracownia Radiologiczna

RTG (rentgenografia, potocznie rentgen) – technika obrazowania wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie. Stosowana głównie w diagnostyce układu kostnego. W metodzie tej wykorzystywane jest zjawisko zmiennego pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez różne tkanki ciała.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem dysponuje nowoczesnym sprzętem diagnostycznym spełniającym normy Europejskie. Dzięki zakupowi różnego rodzaju urządzeń RTG, jesteśmy wstanie wykonywać między innymi badania na aparacie kostno – płucnym Moviplan IC  do cyfrowej radiografii pośredniej, który pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć dostępnych dla lekarza opisującego zaraz po wykonaniu badania. Nowoczesny aparat wyposażony jest między innymi w ruchomy stół przemieszczający się zarówno w pionie jak i poziomie. Dzięki takiemu rozwiązaniu w prosty sposób można osiągnąć prawidłowe ułożenie pacjenta tak potrzebne do wykonania dobrej jakości zdjęć RTG. Urządzenie posiada również statyw do wykonywania fotografii w pozycji stojącej (płuca, zatoki, kręgosłup szyjny, staw barkowy ,żebra, jama brzuszna). 

Pracownia została dodatkowo wyposażona o w pełni cyfrowe aparaty panoramiczny CRANEX EXEL CEPH oraz punktowy stomatologiczny firmy ENDOS ACP  do wykonywania zdjęć RTG zębów. 

Zdjęcia wraz z opisem nagrywane są dla pacjenta na płycie CD. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  18 262 30 46.  

Pracownia obsługiwana jest przez wykwalifikowany personel medyczny. 

Personel:
  • Krystyna Ferko – technik radiologii, 
  • Grażyna Milaniak - technik radiologii 
  • Wojciech Granowski – lekarz radiolog
Badania  diagnostyczne RTG wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza kierującego z wyłączeniem RTG punktowego zębów.

Usługi wykonywane są wg. obowiązującego cennika.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do skorzystania z usług naszej pracowni.
Zobacz również
INFORMACJA DLA PACJENTA
Informuję, że lekarz tutejszego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Krościenku nad Dumajcem w ramach NFZ nie wydaje skierowań na
badania:
1. Przed zabiegami operacyjnymi skierowanie wydaje szpital lub zleca poradnia
specjalistyczna kierująca na zabieg w ramach NFZ
2. Zleconych przez lekarzy specjalistów - specjalista obejmuje leczeniem
(pacjentowi wydaje skierowanie na badania)
3. Zleconych z gabinetów prywatnych bez umowy z NFZ - brak możliwości
refundacji badań
4. Przed badaniami wysokospecjalistycznymi (rezonans, tomograf)
zleconych przez lekarzy specjalistów

Kierownik SP ZOZ
Zofia Urban
Informacja dla pacjenta

W związku z wygaśnięciem umowy o pracę lek. med. Anny Sienkiewicz, pacjenci wyrażający chęć do korzystania z usług SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem proszeni są o zgłoszenie do rejestracji celem zmiany wyboru lekarza POZ.

Pacjenci mają możliwość złożenia deklaracji do lekarzy świadczących usługi medyczne w SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem.

Kierownik SP ZOZ
Zofia Urban
Stomatologia
- Zapraszamy -

We wtorek i w czwartek w godzinach 08:00 - 11:00

w Poradni Stomatologicznej

SP ZOZ w Krościenku nad Dunajcem, przyjmuje lekarz stomatolog Szymon Wojciechowski.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe.Usługi świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
^