Ładowanie...

RODO

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem jako Administrator danych osobowych z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem, przy ul. Esperanto 2, na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyznaczył:


INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Kontakt z Inspektorem ochrony danych urzędu jest możliwy poprzez:


  • pocztę: Inspektor Ochrony Danych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem,
    ul. Esperanto 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
  • adres e-mailowy: iod@pozkroscienko.pl ,
  • telefon: 511-255-129.

Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych.

Zobacz również
Informacja
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem

oferuje możliwość złożenia deklaracji do lekarzy:
Pacjentów zadeklarowanych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli 35, 40, 45, 50, 55 lat zapraszamy na bezpłatne badania związane z profilaktyką chorób układu krążenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie – tel. 18 262 30 46.
^