Ładowanie...

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Krościenku nad Dunajcem


Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 


Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają prawem wymagane zezwolenia.

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

dawkomierzy indywidualnych. W ciągu minionych 12 miesięcy od 20.09.2021 do 19.09.2022 zmierzona dawka efektywna wyniosła:<0,4mSv

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.


Zobacz również
COVID-19 Szczepienia
Jeżeli masz 70 lat lub więcej oraz posiadasz PESEL - możesz zarejestrować się na termin szczepienia. Każdy senior, który chce być zaszczepiony, a nie otrzymał terminu szczepienia, uzyska go wraz z kolejnymi dostawami szczepionek.
^