Ładowanie...

Rejestracja

Osobista - Pacjent poprzez swoje osobiste stawiennictwo w placówce może się zarejestrować do wybranego lekarza.
Telefoniczna - Dzwoniąc na numery telefonów wybranej placówki można się zarejestrować do wybranego lekarza.
Poprzez osoby trzecie - Na polecenie znajomej, osoby trzeciej, która będzie reprezentowała danego pacjenta, można również się zarejestrować.
e-Rejestracja - Od stycznia 2015 r. Ośrodek Zdrowia udostępnia możliwość rejestracji pośredniej poprzez formularz na stronie internetowej.Rejestracja kończy się wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.Zakład udziela bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym oraz odpłanie osobom nieubezpieczonym.

REJESTRACJA DO LEKARZY

       od pon. do piątku 7:00 – 18:00
Zobacz również
COVID-19 Szczepienia
Jeżeli masz 70 lat lub więcej oraz posiadasz PESEL - możesz zarejestrować się na termin szczepienia. Każdy senior, który chce być zaszczepiony, a nie otrzymał terminu szczepienia, uzyska go wraz z kolejnymi dostawami szczepionek.
^