Ładowanie...

e-recepta <> e-skierowanie

e-recepta  <>  e-skierowanie


1. E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. 

E-receptę pacjent realizuje na podstawie czterocyfrowego kodu, jaki otrzymuje e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfiguruje swoje Konto Pacjenta (IKP).Pacjent, który nie ma Konta Pacjenta może otrzymać Wydruk Informacyjny.

Aby mieć możliwość odbierania e-recepty za pośrednictwem SMS lub email pacjent musi posiadać Konto Pacjenta6. Po zalogowaniu się na swoje Konto Pacjenta w zakładce „Moje konto” pacjent dokonuje wyboru rodzaj powiadomień: SMS lub e-mail(albo jedno i drugie). Jeśli pacjent nie posiada Konta Pacjenta otrzymuje Wydruk Informacyjny, na podstawie którego farmaceuta wydaje leki.

 


 

Źródło informacji: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

2.  E-skierowania.


Osoba uprawniona

wystawia

e-skierowanie.

Pacjent otrzymuje

e-skierowanie drogą elektroniczną w postaci SMS lub email z kodem czterocyfrowym.

Pacjent może poprosić także o Wydruk Informacyjny.

Osobiście lub

telefonicznie umawiasz się na wizytę.

Osoba rejestrująca

e-skierowanie wprowadza do systemu przekazany czterocyfrowy kod i zapisuje na wizytę.

Pacjent otrzymuje

dane umówionej wizyty.

•  Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może otrzymać:

§ wydruk informacyjny z danymi niezbędnymi do rejestracji na wizytę.

§ SMS - a, w którym podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy. W celu realizacji e-skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podaje kod dostępowy wraz ze swoim numerem PESEL.

§ e-maila, w którym będzie dostępny wydruk informacyjny w postaci pliku pdf. W celu realizacji e- skierowania w wybranym podmiocie leczniczym, pacjent podczas rejestracji na wizytę udostępnia personelowi placówki telefon/tablet, na którym wyświetlony jest wydruk informacyjny, w celu sczytania kodu kreskowego lub podaje czterocyfrowy kod dostępowy, który znajduje się na wydruku oraz swój numer PESEL.

Do czasu wejścia w życie obowiązku realizacji e-skierowań wydruk informacyjny e-skierowania będzie jednocześnie standardowym skierowaniem wyłącznie w momencie opatrzenia go podpisem wystawiającego dane e-skierowanie.

Pacjent z wydrukiem informacyjnym skierowania będzie mógł zapisać się do specjalisty zarówno w placówce obsługującej już e-skierowania elektroniczne, jak i w każdej innej, która jeszcze nie obsługuje e-skierowań w postaci elektronicznej.

 

Aby mieć możliwość odbierania e-skierowania za pośrednictwem SMS lub email pacjent musi posiadać Konto Pacjenta9. Jeśli pacjent nie posiada Konta Pacjenta posługuje się Wydrukiem Informacyjnym.

 

Źródło informacji; https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi


3.  E-zlecenia na wyroby medycznej.

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione. Nie zawsze wystarczy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog. Od 1 stycznia br. wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty pacjenta u lekarza. Lekarze mają możliwość potwierdzenia zlecenia od razu, dzięki czemu pacjent nie musi iść w tym celu do oddziału wojewódzkiego. W związku z epidemią koronawirusa lekarz (lub inna osoba uprawniona) może wystawić zlecenie na wyrób medyczny w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

•  okres ważności zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

• 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania,

• sześć kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ.

 

Pacjent nie zrealizuje zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

 Podstawa prawna

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie7.

• Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

 

Kontakt w sprawie:

Numer telefonu kontaktowego

Godziny dostępności

e-recepty

18262 3046 Rejestracja

18262 3246

18262 0335

18262 3822

18262 3221

8.00-18.00

(poniedziałek – piątek)

e-skierowania

18262 3046 Rejestracja

18262 3246

18262 0335

18262 3822

18262 3221

8.00-18.00

(poniedziałek – piątek)

e-zlecenia na wyroby medyczne

18262 3046 Rejestracja

18262 3246

18262 0335

18262 3822

18262 3221

8.00-18.00

(poniedziałek – piątek)

 

 


Zobacz również
COVID-19 Szczepienia
Jeżeli masz 70 lat lub więcej oraz posiadasz PESEL - możesz zarejestrować się na termin szczepienia. Każdy senior, który chce być zaszczepiony, a nie otrzymał terminu szczepienia, uzyska go wraz z kolejnymi dostawami szczepionek.
^